Υπηρεσίες

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ( ΜΗΧΑΝΙΚΑ )

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΤΕΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗ & DIESEL

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΕΩΣ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ)

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (JNGECTION) ΜΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ